Unijne dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu mają być jednym z najważniejszych narzędzi antykryzysowych w 2009 roku. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zezwoliło więc województwom na zwiększenie w tym roku puli środków na projekty przygotowujące przyszłych przedsiębiorców do prowadzenia firmy. W 2009 roku na granty dla nich, dostępne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), miało być przeznaczone 175 mln zł. Jak poinformował GP Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR, pula środków na ten cel może być zwiększona o ok. 30 proc. Dzięki temu około 1,5 tys. osób więcej otrzyma pomoc.

Dla zdolnych, ale odrzuconych

Z możliwości otrzymania większej puli pieniędzy dla przyszłych przedsiębiorców skorzystało jeszcze w kwietniu województwo podkarpackie. Otrzymało zgodę MRR na zakontraktowanie w 2009 roku całej puli środków przewidzianych na Podkarpaciu na unijne dotacje do 2013 roku. Wynosi ona 60 mln zł. Dodatkowe pieniądze trafią do operatorów wybranych w dwóch poprzednich konkursach.

– Liczba uczestników szkoleń została zwiększona o 415 osób, a liczba dotacji o 599. W sumie obie wartości wzrosły prawie dwukrotnie – mówi Grażyna Dytko, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Rzeszowski WUP negocjuje teraz z operatorami, którzy zostali wybrani w dwóch dotychczasowych konkursach, zasady zwiększenia wartości ich projektów. Będą oni mogli przeprowadzić dodatkowe rekrutacje, a część dotacji będzie można rozdysponować pomiędzy uczestników, którzy przeszli cały cykl szkoleniowy, ale nie otrzymali dofinansowania, ponieważ zabrakło pieniędzy.

Pulę pieniędzy dla operatorów, którzy szkolą przyszłych przedsiębiorców, zwiększy też urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego.

– Najprawdopodobniej zwiększymy wartość już wybranych projektów o 15 proc. Dodatkowe pieniądze przeznaczymy dla osób z list rezerwowych – mówi Adam Szponka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.