"Akcja będzie miała charakter ogólnopolski. Postaramy się, aby uczestniczyły w niej także inne związki zawodowe. Protest może odbyć się nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach kraju" - powiedział Śniadek.

Zaznaczył jednak, że "10 czerwca zostanie podjęta decyzja w sprawie protestu, a przygotowania do niego potrwają zapewne jeszcze ok. 2 tygodni".

Przesyłając w piątek projekt ustawy "o pomocy państwa w przeciwdziałaniu rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników" minister pracy Jolanta Fedak zwróciła się do pracodawców i związkowców z prośbą o jak najszybsze konsultacje, "w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja".

Jednak podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Trójstronnej(KT) eksperci związków zawodowych i pracodawców mieli wiele zastrzeżeń do projektu ustawy przesłanej przez resort pracy. Dotyczyły one m.in. umów na czas określony, możliwości obniżania zarobków osobom, którym z powodu kryzysu zostałby ograniczony czas pracy, wysokości spadku obrotów firmy uprawniających do skorzystania z pakietu antykryzysowego, a w końcu do tego, że ustawa w całości obowiązywałaby tylko na czas kryzysu.

Poniedziałkowe spotkanie KT miało charakter informacyjny. Była to pierwsza wymiana zdań na temat projektu ustawy przesłanej w piątek przez resort pracy. Teraz związkowcy i pracodawcy nadal będą w konsultować jej zapisy.