Od 6 lipca obowiązują korzystne zasady nabywania prawa do świadczeń dla rodziny z dochodem ponad limit uprawniający do wsparcia. Wynosi on 504 zł na osobę w rodzinie.

Jeśli jest w niej dziecko niepełnosprawne, do zasiłku i dodatków do niego uprawnia kwota 583 zł na osobę w rodzinie. Dotychczas rodzina mogła pobierać świadczenia w następnym roku zasiłkowym, jeśli kwota przekroczenia dochodu ponad limit wynosiła nie więcej niż najniższy zasiłek rodzinny (48 zł na dziecko do pięciu lat). Kwota przekroczenia liczona była na rodzinę. Oznaczało to, że tyle samo wynosiła dla trzyosobowej rodziny, jak i dla ośmioosobowej.

Od 6 lipca zmieniła się sytuacja. Kwotę przekroczenia dochodu liczy się na osobę w rodzinie, a nie jak do tej pory - na całą rodzinę.

Według starego sposobu liczenia, nie dostała zasiłków czteroosobowa rodzina, której dochód na osobę, łącznie z dopuszczalnym przekroczeniem, wyniósł więcej niż 516 zł (łącznie 2064 zł na wszystkich, 48 zł dzieliło się przez cztery osoby).

Obecnie do świadczeń uprawnia dochód nie wyższy niż 552 zł na osobę (łącznie 2208 zł na wszystkich; 48 zł mnoży się przez cztery osoby). Jest jednak jeden warunek do spełnienia: rodzina dostanie świadczenia, jeśli miała do nich prawo w poprzednim okresie zasiłkowym.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl