EKSPERTODPOWIADA

PROBLEM CZYTELNIKA

AGNIESZKA KONARSKA,

ekspert ds. prawa pracy

EKSPERT WYJAŚNIA

W systemie równoważnego czasu pracy niektóre grupy pracowników mogą liczyć na szczególną ochronę. Należą do nich pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Poza tym ochroną są objęte pracownice w ciąży oraz pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia. W przypadku wymienionych osób czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin, a pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

NASZA REKOMENDACJA

Czas pracy pracowników opiekujących się dzieckiem do czterech lat nie może bez ich zgody przekraczać ośmiu godzin. Gdy zatem czytelniczka nie wyrazi zgody na pracę w dłuższym wymiarze, pracodawca nie będzie mógł od niej tego wymagać.

Notowała MONIKA BURZYŃSKA

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 148 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).