Projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, który został przesłany do konsultacji zewnętrznych, ma przede wszystkich skrócić czas robienia specjalizacji przez młodych lekarzy. Oprócz zniesienia podziału na specjalizację podstawową i szczegółową przewiduje zmianę terminu rozpoczęcia specjalizacji. Zgodnie z nowymi przepisami lekarze mają ją rozpoczynać 15 listopada i 15 kwietnia, tak, aby współgrało to z terminem zakończenia stażu podyplomowego. Kończą się one 31 października i 31 marca. Ministerstwo Zdrowia uważa, że ma to przede wszystkim wyeliminować zbyt długi okres oczekiwania na rozpoczęcie odbywania specjalizacji.

Zdaniem samych młodych lekarzy jest to dobre rozwiązanie.

- Często dochodziło bowiem do sytuacji, że po ukończeniu stażu i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP), lekarz musiał czekać nawet pół roku na rozpoczęcie specjalizacji - mówi Marcin Krupiński, prezes Stowarzyszenia Hipokrates, skupiającego młodych lekarzy.

W tym czasie cześć z lekarzy rejestrowała się nawet jako osoby bezrobotne. Podobnie było w przypadku zakończenia stażu podyplomowego, kiedy lekarz nie ma jeszcze pełnego prawa wykonywania zawodu. Uzyskuje go dopiero po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Młodzi lekarze nie mieli jednak możliwości zdawania egzaminu pod koniec stażu. Z tego powodu nie mogli podjąć pracy zawodowej. Dzięki zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty LEP można zdawać wcześniej, czyli jeszcze podczas stażu.

2-3 tys. młodych lekarzy co roku rozpoczyna specjalizację