Poprawka ta jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia br. Trybunał orzekł, że nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych muszą mieć takie same uprawnienia emerytalne.

Pozostałe poprawki Senatu do ustawy mają charakter doprecyzowujący, redakcyjny i porządkowy.

"Wszystko dobre co się dobrze kończy. Ta ustawa kończy prace nad całym pakietem ustaw dotyczących emerytur pomostowych" - przypomniał podczas czwartkowej debaty w Sejmie Tadeusz Sławecki (PSL) dziękując pozostałym klubom parlamentarnym oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej za wspólną pracę nad projektem ustawy.

"Jesteśmy na ostatniej prostej" - powiedział z kolei Artur Ostrowski (Lewica), który przypomniał, że ustawa o świadczeniach kompensacyjnych jest efektem projektu przygotowanego przez posłów: PO, PSL i Lewicy przy wsparciu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nauczyciele pobierający świadczenia nie będą mogli nadal pracować w szkole

Zgodnie z uchwaloną 24 kwietnia przez Sejm ustawą, świadczenie kompensacyjne ma być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30- letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach w latach 2014- 2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie taka sama jak emerytury pomostowej.

Nauczyciele pobierający świadczenia nie będą mogli nadal pracować w szkole (np. w niepełnym wymiarze godzin). W ustawie zapisano bowiem, że jeśli taki nauczyciel wróci do szkoły to jego świadczenie zostanie zawieszone, jeśli zaś podejmie inną pracę niż w zawodzie, będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych odbędzie się w piątek rano.