Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę, ma prawo domagać się w sądzie przywrócenia do pracy. Sąd może jednak nie uwzględnić jego żądania, jeśli uzna, że byłoby to niemożliwe lub niecelowe. W takiej sytuacji przyzna pracownikowi odszkodowanie.

Czy sąd może zasądzić odszkodowanie

Pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę o pracę nie wskazał przyczyny wypowiedzenia. W toku procesu o przywrócenie do pracy okazało się, że rzeczywistą przyczyną była likwidacja stanowiska pracy. Czy sąd może pomimo żądania przywrócenia do pracy zasądzić na rzecz pracownika odszkodowanie?