Obowiązek zapłaty pracodawcy odszkodowania najczęściej wiąże się z odpowiedzialnością majątkową, którą pracownik ponosi za wyrządzenie szkody pracodawcy lub za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie zatrudnienia.

Czy konieczne jest wystąpienie szkody

Pracownik usiłował wynieść z zakładu porcelanową zastawę, stanowiącą wyposażenie firmy. Incydent ten zauważyła sprzątaczka, która poinformowała o tym kierownika zmiany. Naczynia trafiły z powrotem na swoje miejsce, firma nie poniosła więc żadnej szkody. Czy to uniemożliwia pracodawcy żądanie od pracownika odszkodowania?
Tak
Pracodawca musi pamiętać, że samo naruszenie obowiązków przez pracownika, przy braku wystąpienia szkody, nie rodzi dla niego konsekwencji majątkowych. Niewątpliwie usiłowanie kradzieży na szkodę pracodawcy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Jest też zachowaniem wysoce nagannym, powodującym na ogół utratę zaufania do pracownika. Pracodawca może więc odpowiednio zareagować na taką sytuację. Niemożność wyegzekwowania odpowiedzialności majątkowej nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby wyciągnął on wobec pracownika inne konsekwencje. Pracodawca może zatem zastosować wobec niego sankcje porządkowe albo wypowiedzieć mu umowę o pracę z powodu utraty zaufania czy nawet rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym.
Podstawa prawna
● Art. 114 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
  • Czy pracownik sam musi naprawić szkodę
  • Czy skazanie przesądza o odpowiedzialności
  • Czy firma zawsze może żądać odszkodowania
  • Czy odpowiedzialność istnieje i bez umowy