Obowiązek zapłaty pracodawcy odszkodowania najczęściej wiąże się z odpowiedzialnością majątkową, którą pracownik ponosi za wyrządzenie szkody pracodawcy lub za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie zatrudnienia.

Czy konieczne jest wystąpienie szkody

Pracownik usiłował wynieść z zakładu porcelanową zastawę, stanowiącą wyposażenie firmy. Incydent ten zauważyła sprzątaczka, która poinformowała o tym kierownika zmiany. Naczynia trafiły z powrotem na swoje miejsce, firma nie poniosła więc żadnej szkody. Czy to uniemożliwia pracodawcy żądanie od pracownika odszkodowania?