Od 1 listopada do wypłaty świadczeń z tytułu urodzenia dziecka będzie potrzebne zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie ma potwierdzić, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży. Także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wydawać zaświadczenie.
Cały czas nie jest znana ostateczna wersja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży. Jest ono wciąż konsultowane. W związku z tym kobiety, które teraz są w ciąży i po 1 listopada zgłoszą się do gmin po becikowe, nie wiedzą dokładnie, jakie wymagania trzeba spełnić, aby je otrzymać. Resort pracy nie przewiduje dla nich żadnego okresu przejściowego.

Regularne badania