Osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej, powinna udać się do organu ewidencyjnego (urząd dzielnicy lub gminy) i wypełnić tam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1. Efektem będzie wydanie wpisu do ewidencji, aktualizacja lub nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek.

ZUS na podstawie danych z otrzymanego wniosku sporządza pierwszorazowe dokumenty zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA.

Niezależnie od wypełnienia wniosku EDG-1 osoba prowadząca działalność dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany przez płatnika do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce ZUS lub za pośrednictwem poczty).

Przedsiębiorca ma siedem dni od rozpoczęcia działalności na złożenie druku ZUS ZZA.