Pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na chorobę zawodową, będzie mógł zgłosić się do PIS i Państwowej Inspekcji Pracy. Osoba aktualnie zatrudniona będzie dokonywała takiego zgłoszenia za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów. Realizuje on wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r., P 23/07 (Dz.U. nr 116, poz. 740).

TK orzekł, że niekonstytucyjne jest rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. nr 132, poz. 115). Przepis ustawowy, na podstawie którego zostało ono wydane (art. 237 kodeksu pracy), nie zawiera wytycznych określających treść rozporządzenia. W rezultacie obowiązujące rozporządzenie nałożyło na pracodawców obowiązki, jakich nie przewiduje ustawa.

Projekt noweli wprowadzi do kodeksu pracy definicję choroby zawodowej i obowiązki pracodawców związane ze zgłoszeniem przypadków chorób zawodowych. Nowa delegacja do wydania rozporządzenia jasno określi jego treść. Będzie musiało ono zawierać wykaz chorób zawodowych oraz wskazać podmioty odpowiedzialne za rozpoznawania chorób zawodowych. Nowe przepisy muszą wejść w życie przed 3 lipca 2009 r. Do tego czasu obowiązują bowiem zakwestionowany przez TK art. 237 par. 1 pkt 2 i 3 k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r.