Autorzy raportu przygotowanego przez KPP - który zaprezentowano w środę w Warszawie - uważają, że wdrożenie technologii teleinformatycznych spowoduje usprawnienie pracy placówek opieki zdrowotnej, a przez to poprawi skuteczność i efektywność służby zdrowia. Ich zdaniem, nowoczesne rozwiązania pozwolą obniżyć koszty udzielania świadczeń medycznych o 25-40 proc.

Jak podkreśla KPP, z raportu wynika, iż dzięki informatyzacji systemu ochrony zdrowia spadają koszty działania administracji. Rośnie natomiast satysfakcja pacjentów zarówno dzięki skróconemu czasowi oczekiwania na wizytę, jak i zwiększonej dostępności usług. Zmniejsza się ryzyko błędów lekarskich. Personel medyczny mniej czasu poświęca na wypełnianie dokumentacji medycznej i sprawdzanie uprawnień ubezpieczeniowych chorego oraz usług przysługujących mu w ramach ubezpieczenia.

W ocenie ekspertów, efekty te osiągane są przez szybszy i pewniejszy dostęp do bardziej kompletnych, dokładnych i ujednoliconych danych i informacji, możliwość półautomatycznej i automatycznej analizy danych oraz przyspieszenia przesyłania danych i informacji, a także zmniejszenie liczby powtarzalnych czynności (np. badań diagnostycznych).

KPP przypomina, iż w Polsce rozwiązania telemedyczne nie są upowszechnione na szeroką skalę

Dlatego konieczne są decyzje Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o refinansowaniu procedur medycznych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Autorzy raportu podkreślają, że kliniczne zastosowania telemedycyny są bardzo różnorodne

Przydają się bardzo m.in. wtedy, gdy istnieją bariery uniemożliwiające przekazanie informacji między pacjentem, a pracownikiem ochrony zdrowia oraz gdy dostęp do informacji ma podstawowe znaczenie dla wyznaczenia właściwego postępowania. Szczególne miejsce zajmują w telemedycynie systemy wideotelekonferecyjne, służące do realizacji konsultacji na terenach odległych od ośrodków specjalistycznych.

W takich systemach konsultant może komunikować się z chorym i zwykle z lekarzem pierwszego kontaktu w sposób interaktywny. Instalacje telekonsultacyjne mogą łączyć dwa ośrodki (np. ośrodek akademicki i szpital rejonowy) lub stanowić sieć pozwalającą na konsultacje między różnymi ośrodkami specjalistycznymi, a placówkami potrzebującymi porady. Telemedycyna jest także cennym narzędziem w edukacji i szkoleniu kadr medycznych.

KPP podaje, że według badań TNS OBOP z 2008 r., 65 proc. Polaków w ogóle nie słyszało o usługach telemedycznych.