Od poniedziałku Polacy mogą składać przez internet m.in. wnioski do ZUS-u o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz o zwrot nadpłaconych składek. Trzeba jednak posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny. Jego koszt to ok. 300 zł.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o podpisie elektronicznym, w Polsce istnieją dwa rodzaje e-podpisów: zwykły, który służy potwierdzeniu tożsamości i bezpieczny, który jest równoznaczny podpisowi odręcznemu, wymaga posiadania zestawu do jego składania oraz uzyskania certyfikatu, tzw. kwalifikowanego.

Zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego - kartę kryptograficzną, czytnik kart kryptograficznych oraz odpowiednie oprogramowanie - można kupić w jednym ze sklepów internetowych lub też w punktach sprzedaży podpisu elektronicznego. Następnie należy wypełnić formularz elektroniczny, aby uzyskać certyfikat e- podpisu. Takie formularze znajdują się na stronie internetowej firm, które wydają certyfikaty.

Obecnie w Polsce takie certyfikaty wydawane są przez: Krajową Izbę Rozliczeniową, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz Unizeto Technologies.

Z usług ZUS przez internet będzie można korzystać za pośrednictwem tzw. platformy ePUAP

Składanie wniosków do ZUS przez internet stało się możliwie dzięki porozumieniu zawartym przez resort spraw wewnętrznych i administracji oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z usług ZUS przez internet będzie można korzystać za pośrednictwem tzw. platformy ePUAP - poinformował dziś ZUS.

ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki niej, Polacy mogą uzyskać w sieci np. pozwolenia, zaświadczenia i składać wnioski do różnych instytucji.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Witold Drożdż chce, żeby w ciągu najbliższych dwóch lat pojawiło się na ePUAP-ie kilkadziesiąt nowych usług, tak by najważniejsze sprawy urzędowe można było załatwić przez internet.

Od poniedziałku przez internet będzie można zgłosić do ZUS także reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej, wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek.

ZUS poinformował, że dostępne na platformie ePUAP formularze posiadają mechanizmy ułatwiające wypełnianie wniosków.

Na przesłane pismo ZUS udzieli odpowiedzi w formie wybranej przez wnioskodawcę: elektronicznej lub papierowej do odbioru osobistego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przyszłości lista wniosków które można składać za pośrednictwem ePUAP ma zostać rozszerzona.