Coraz więcej polskich uczelni decyduje się na podejmowanie współpracy z uczelniami zagranicznymi i oferuje swoim studentom możliwość uzyskania dwóch dyplomów. Sami studenci chętniej podejmują takie studia ze względu na lepsze warunki nauki, możliwość samodzielnego wyboru zajęć i dostęp do nowoczesnych technologii.

– Kandydaci na studia dwudyplomowe powinni dokładnie zapoznać się z porozumieniem zawartym między uczelniami oraz regulaminem tych studiów – radzi Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenci powinni też sprawdzić w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, dyplomy jakich zagranicznych uczelni są uznawane w Polsce.

Studia kończące się otrzymaniem dwóch dyplomów od dziesięciu lat prowadzi Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu.

– W ramach umowy z National Louis University w Chicago absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach zarządzanie, politologia i informatyka poza polskim tytułem licencjata otrzymują też amerykański dyplom BA – Bachelor of Arts – informuje Marcin Duszyński, dziekan ds. programów międzynarodowych WSB-NLU.

Dodaje, że licencjaci kierunku informatyka mogą kontynuować studia magisterskie, gdzie zdobywają z kolei dyplom MSC – Master of Science, ale wydaje go już inna uczelnia amerykańska, De Paul University.

Z kolei uzyskaniem polskiego i angielskiego tytułu magistra University of Wales kończą się studia w Nowym Sączu na kierunku zarządzanie w języku angielskim.

Program dwóch dyplomów jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, w ramach jednego czesnego, trzeba tylko opłacić opłatę rekrutacyjną obowiązującą na zagranicznych uniwersytetach. Studenci piszą też tylko jedną pracę dyplomową.

Większość tego typu ofert polskich uczelni wiąże się ze studiowaniem przez jakiś czas za granicą. Tak jest np. na Politechnice Wrocławskiej.

– Jeden rok studiów drugiego stopnia odbywa się na uczelni macierzystej, drugi na zagranicznej – informuje Ewa Mroczek, rzecznik prasowy Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika ma podpisane umowy m.in. ze Ryerson University (Kanada), TU Magdeburg oraz w ramach stowarzyszenia TIME z kilkoma uczelniami francuskimi. Warunkiem uczestnictwa w tych studiach jest przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz bardzo dobra znajomość języka obcego.

– Nauka jest bezpłatna, student ponosi koszty podróży i pobytu za granicą, nie musi też zaliczać dodatkowych przedmiotów wynikających z różnicy programowej – dodaje Ewa Mroczek.

Dodatkowego czesnego na zagranicznej uczelni nie trzeba opłacać także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Mamy podpisane umowy z kilkoma uczelniami brytyjskimi, np. Coventry University, i nasi studenci mogą trzeci rok studiów licencjackich spędzić za granicą. Dzięki temu otrzymają angielski dyplom BA – mówi Elżbieta Tylek-Hydryńska, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą WSIiZ.

Dwa lata czesnego w Polsce i dwa w Wielkiej Brytanii opłacają z kolei studenci Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu, która oferuje dwa dyplomy na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologii angielskiej. WSJO w Poznaniu ma podpisaną umowę z University of Bedfordshire w Luton.

– Żeby wyjechać do Anglii, trzeba mieć zaliczone wszystkie przedmioty z dwóch lat studiów w Polsce oraz zdać egzamin praktyczny z języka angielskiego przygotowany przez stronę angielską. Student musi też zdać wcześniej egzamin z literatury amerykańskiej lub w ciągu dwóch następnych lat studiów przyjechać do Polski i go zaliczyć – mówi Rafał Szczukiewicz z Biura Współpracy z Zagranicą WSJO.

JEDNE STUDIA – DWA DYPLOMY, CO SPRAWDZAĆ

Czy dyplom uczelni zagranicznej jest uznawany w Polsce na mocy odpowiednich umów międzynarodowych – można to zrobić w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Jakie warunki trzeba spełniać, np. średnia, certyfikaty znajomości języków obcych.

Czy czesne opłacane jest tylko na macierzystej uczelni, czy też na zagranicznej.

Czy są dodatkowe opłaty, np. rekrutacyjna, za zdanie egzaminu dyplomowego.

Czy otrzymamy dwa równorzędne dyplomy czy drugi w formie suplementu.

Czy trzeba zaliczać dodatkowe egzaminy wynikające z różnicy programowej.

Czy trzeba napisać jedną czy dwie prace dyplomowe.