Pomoc w spłacie kredytów hipotecznych będzie udzielana rodzinom, w których jedna osoba po 1 lipca 2008 r. straciła pracę z powodu kryzysu.

Zmiana prawa

Jutro (19 maja) rząd rozpatrzy projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Z ostatecznej wersji wynika, że na pomoc w spłacie zadłużenia mogą liczyć rodziny, w których jeden ze współmałżonków jest bez pracy. Nie będzie więc warunku, że wsparcie będzie wypłacane, gdy bez pracy pozostaje dwoje małżonków.