Pakiet antykryzysowy to 13 punktów dotyczących zmian w prawie pracy, podpisanych przez związki zawodowe i pracodawców w końcu marca. Kierując się tym porozumieniem, rząd opracował zbiór propozycji zmian w prawie, który przedstawił KT w kwietniu. Niektóre propozycje wzbudziły wówczas niezadowolenie partnerów społecznych - np. finansowanie urlopów przestojowych w czasie zmniejszonych zamówień w przedsiębiorstwie. Pakiet zawiera także nowe rozwiązania dotyczące m.in. elastycznego rozliczania czasu pracy, określenia maksymalnego okresu, na jaki można zawierać umowy na czas określony.

"Jest zgoda wszystkich partnerów tego dialogu, że niektóre punkty będziemy w stanie szybko przeprowadzić, szczególne te, które dotyczą bezpośrednio zagrożonych miejsc pracy" - powiedział szef na konferencji prasowej po spotkaniu.

Dodał, że chodzi m.in. o płatny urlop postojowy, który może - w ocenie Tuska - być skutecznym lekarstwem na zwolnienia grupowe czy o rozwiązania umożliwiające uelastycznienie obliczania czasu pracy, co dotyczy umów na czas określony.

"Strona związkowa i pracodawcy z satysfakcją przyjęli moje zapewnienie, że w każdej innej sprawie także będziemy przygotowywali w trybie pilnym projekty ustaw" - mówił premier.

Poinformował też, że związkowcy i pracodawcy do "akceptującej wiadomości" przyjęli jego zobowiązanie, że w sprawie zniesienia "kominówki" i kwestii podwyższenia płacy minimalnej do wysokości 50 proc. płacy przeciętnej rząd przedstawi propozycje na forum Komisji Trójstronnej do końca roku.

Tusk: 1,7 mld zł wystarczy na urlopy przestojowe do końca 2010 roku

Pieniądze zgromadzone na kontach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości około 1,7 mld zł wystarczą na urlopy przestojowe do końca 2010 roku - powiedział po posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej premier Donald Tusk.

"Na ten czas, jaki ustaliliśmy, że specustawa powinna obowiązywać, przynajmniej do końca 2010 roku, środków z funduszu z całą pewnością wystarczy, tutaj mamy raczej poczucie dość bezpiecznego nawet marginesu" - podkreślił premier.

Zapewnił, że środków wystarczy, nawet w przypadku "maksymalnego zapotrzebowania".

"W związku z tym nie przewidujemy zwiększenia składki dla pracodawców" - dodał.

Chodzi o środki na wypłatę wynagrodzeń w czasie tzw. urlopów postojowych w firmach w związku ze zmniejszonymi zamówieniami. Jest to jeden z 13 punktów pakietu antykryzysowego.

Przed posiedzeniem prezydium KT premier wyjaśniał, że na wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej podczas postoju w firmie składają się po połowie: pracodawcy i rząd.

Szef "Solidarności": zrobiliśmy wszystko, by doprowadzić do porozumienia

Zrobiliśmy dzisiaj wszystko, żeby doprowadzić do uzgodnień, do porozumienia w interesie ludzi, w interesie pracowników, w imię ochrony miejsc pracy - powiedział szef "Solidarności" Janusz Śniadek po piątkowym posiedzeniu prezydium Komisji Trójstronnej.

Śniadek powiedział, że pracodawcy zadeklarowali podczas posiedzenia, że będą starać się w "możliwie najszybszym trybie" opiniować przedstawione im projekty ustaw dotyczących pakietu antykryzysowego.

Szef OPPZ Jan Guz zaznaczył, że w wielu punktach przedstawiciele rządu i pracodawców znaleźli wspólne porozumienie, a w przypadku niektórych trzeba będzie poczekać z ustaleniami do końca roku.