Od października 2009 r. w kilku prywatnych uczelniach wyższych w Polsce ruszą nowe studia magisterskie oraz podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Kierunek taki powstaje m.in. w Instytucie Bezpieczeństwa Krajowego przy Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

– Adresatami specjalizacji, którą zamierzamy otworzyć na kierunku pedagogika, będą głównie funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego oraz służby cywilnej – informuje Roksana Roszyk z Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Dodaje, że osoby zainteresowane tym kierunkiem studiów zwykle już pracują w zawodach, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu bezpieczeństwa indywidualnego, lub bezpieczeństwa państwa, a także umiejętność zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń, m.in. klęsk żywiołowych, terroryzmu czy patologii społecznych.

Program nauczania uzależniony jest od typu studiów. Inne przedmioty obowiązują na rocznych studiach podyplomowych, a inne na pięcioletnich studiach magisterskich.

W przypadku tych ostatnich studenci poznają m.in. zagadnienia prawne, socjologiczne polityczne, a także medyczno-sanitarne związane z bezpieczeństwem państwa. Studenci uczą się również technik walki w ramach samoobrony koniecznej, a także strzelectwa sportowego, ratownictwa medycznego, taktyki kryminalistyki, problematyki uzależnień.

Zarówno studia magisterskie, jak i podyplomowe są pełnopłatne. Opłaty wymagane na studium podyplomowym (kursy weekendowe) to 300 zł opłat wstępnych oraz jednorazowe czesne roczne w wysokości 3,6 tys. zł. W przypadku studiów pięcioletnich na kierunku edukacji obronnej i bezpieczeństwie publicznym opłaty wynoszą: 400 zł wpisowego oraz 400 zł za każdy semestr nauki. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem publicznym bez problemu znajdą pracę w Policji, administracji państwowej i samorządowej (w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, zarządzaniem kryzysowym oraz obroną cywilną), straży miejskiej oraz straży pożarnej czy wojsku.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego specjalista od bezpieczeństwa podlega bezpośrednio marszałkowi.

– Do jego zadań należy m.in. weryfikacja oświadczeń majątkowych radnych, organizacja szkoleń z bezpieczeństwa publicznego oraz koordynowanie działań ze sztabem kryzysowym urzędu wojewódzkiego – wylicza Małgorzata Pisarewicz, rzecznik urzędu.

Rozpoczynając pracę bez żadnego doświadczenia zawodowego, absolwent tego kierunku może liczyć na wynagrodzenie ok. 2,5 tys. zł brutto w jednostkach samorządu lokalnego i 1,8 tys. zł netto w straży granicznej.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE

Absolwenci studiów bezpieczeństwa mogą pracować jako:

● analitycy danych w sytuacjach ekstremalnych

● specjaliści w zakresie planowania cywilnego

● doradcy w sztabach kryzysowych każdego szczebla

● inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń

● specjaliści ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu administracji państwowej

● specjaliści ds. gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii