Zmiana prawa

Senat podejmie dzisiaj decyzję w sprawie uchwalonej 24 kwietnia przez Sejm ustawy o świadczeniach kompensacyjnych. Najwięcej kontrowersji budzi ich wysokość. Sejm przyjął ustawę, która zakłada, że nauczyciele, kończąc pracę w szkole, otrzymają 100 proc. emerytury pomostowej. Natomiast senatorowie PO chcą obniżyć jej wysokość do 80 proc.

– Ma to zniechęcić do przechodzenia na świadczenia – mówi senator Zbigniew Szaleniec, przedstawiający sprawozdanie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

W czasie debaty Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej, podkreślił, że popierany przez rząd pierwszy projekt ustawy zakładał wygaśnięcie uprawnień do 2028 roku oraz to, że wyniosą 80 proc.

– Powrót do wersji pierwotnej powoduje ograniczenie o cztery lata możliwości korzystania ze świadczeń. Konieczne jest tylko inne rozłożenie tych roczników, aby prawo do nich nie zmieniało się co trzy lub sześć miesięcy – dodaje Zbigniew Szaleniec.

Senator Kazimierz Wiatr (PiS) zgłosił poprawkę, która ma znieść zakaz uniemożliwiający nauczycielom pracę w szkole po uzyskaniu świadczenia kompensacyjnego.