Osoby, które nabyły prawo do świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego, mogą ponownie podjąć działalność zarobkową i osiągać z tego tytułu przychód. Nieograniczone możliwości zarobkowania – czyli bez wpływu na wysokość wypłacanego przez ZUS świadczenia, mają jednak tylko wtedy, gdy wykonywana działalność nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Dlatego warto przypomnieć, że obowiązkowo składek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się od przychodów uzyskanych m.in. z tytułu:

● umów o dzieło zawartych z innym podmiotem niż własny pracodawca (jeżeli nie są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy),

● praw autorskich i patentowych,

● wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej),

● honorariów za działalność twórczą lub artystyczną.

Zatem uprawnieni do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych osiągający przychód wyłącznie z działalności, która nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nie muszą ani informować na bieżąco ZUS o tym przychodzie, ani też rozliczać się z jego uzyskania po zakończeniu roku rozliczeniowego. Bez względu bowiem na wysokość tego przychodu przysługujące im świadczenia nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.