Zwiększenie motywacyjnego systemu uposażenia funkcjonariuszy, ucywilnienie służb oraz wydłużenie o rok obowiązywania obecnych przepisów zakłada m.in. projekt nowelizacji ustawy z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2009 (Dz.U. nr 35, poz. 213). Czeka na rozpatrzenie przez rząd. Zgodnie z nim do końca tego roku na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, zostanie przeznaczone 544 mln zł, czyli prawie 37 mln więcej, niż pierwotnie planowano. W sumie do 2010 roku na ten cel w budżecie jest przeznaczona kwota 1,5 mld zł. Zwiększenie wydatków na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń wynika ze zwiększenia kwoty bazowej stanowiącej podstawę uposażenia funkcjonariuszy w tym i w przyszłym roku.

Równocześnie resort więcej pieniędzy przeznaczy na zmianę struktury i stanu zatrudnienia, która ma polegać na zastąpieniu części funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi. W sumie w latach 2007–2010 roku na ucywilnienie służb MSWiA zostanie wydane 223 mln zł.