Warunki otrzymania emerytury obliczonej częściowo według nowych, a częściowo według starych zasad są następujące:

● osiągnięcie wieku uprawniającego do emerytury w latach 2009 – 2013 oraz

● nieprzystąpienie do OFE albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Emeryturę mieszaną mogą także otrzymać osoby, którym ZUS ustalił już prawo do wcześniejszej emerytury: pracowniczej, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej czy pracy górniczej albo kolejowej (na podstawie art. 46 lub art. 50 ustawy emerytalnej) i obliczył ją według starych zasad. Jest to możliwe, jeśli zgłoszą wniosek o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i nie pobiorą wcześniejszej emerytury wyliczonej w całości według starych zasad nawet za jeden miesiąc.

Przez pojęcie wiek uprawniający do emerytury uważa się:

● powszechny wiek emerytalny, wynoszący w przypadku kobiet 60 lat (mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie ukończą powszechnego wieku emerytalnego – 65 lat w latach 2009–2013),

● wcześniejszy wiek emerytalny wynikający z art. 32, 33, 39 i 40 ustawy emerytalnej.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej o:

Ustalaniu wysokości emerytury

Części starej emerytury

Uwzględnieniu nowej emerytury

Gwarantowanej kwocie świadczenia

Ponownym przeliczeniu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.