Nowe zasady obliczenia emerytury mają zastosowanie przede wszystkim do tych osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które będą na nią przechodziły po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24a ustawy emerytalnej). Według nowych zasad ZUS obliczy również wcześniejszą emeryturę przewidzianą w art. 184 ustawy emerytalnej dla osób, które do końca 1998 roku udowodniły wystarczający okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywania działalności twórczej lub artystycznej, pracy górniczej lub kolejowej.

Wyjaśnić trzeba, że niektóre osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. będą mogły skorzystać z tzw. emerytury mieszanej – liczonej częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad. O warunkach obliczenia emerytury w ten sposób napiszemy w jutrzejszym wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu przeczytasz więcej o:

Sposobie obliczenia emerytury

Ustalaniu kapitału początkowego

Kwocie składek na koncie w ZUS

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.