Osoby po ukończeniu gimnazjum, szkoły średniej lub wyższej będą mogły dobrowolnie wstępować do służby przygotowawczej w wojsku. Po jej zakończeniu zdecydują, czy chcą służyć w armii.
Ostateczne zawieszenie poboru i zastąpienie go kwalifikacją wojskową, odstąpienie od przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wprowadzenie Narodowych Sił Rezerwowych przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). Trafił on po pierwszym czytaniu do sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Przewidziane zmiany mają obowiązywać od stycznia 2010 roku.
– Od przyszłego roku w 100-tysięcznej armii zawodowej znajdą się żołnierze służby stałej i kontraktowej oraz kandydaci na żołnierzy, którzy będą się szkolić w uczelniach wyższych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkoleniowych – wyjaśnia Czesław Piątas, wiceminister obrony narodowej.