Ministerstwo Gospodarki spodziewa się spadku tempa wzrostu wynagrodzeń w kolejnych miesiącach.

W poniedziałek GUS podał, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3229 zł i było o 11,6 proc. wyższe rok do roku.

"W kolejnych miesiącach analitycy przewidują utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, ale ich dynamika powinna być już niższa. Zdaniem ekspertów MG, wzrost płac związany jest z rosnącymi oczekiwaniami pracowników, które nasiliły się w obliczu niedoboru wykwalifikowanej kadry w polskich firmach. Trend ten spowodował zmianę nastawienia pracodawców, którzy skłonni są zaoferować korzystniejsze warunki płacowe zarówno dla nowych pracowników, jak i dla dotychczas zatrudnionych. Według analityków MG na szybki wzrost wynagrodzeń wpływa także dążenie do ujednolicenia wysokości płac we wszystkich krajach UE" - napisali analitycy MG w komentarzu.

GUS podał również, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lipcu br. ponad 5,4 mln osób

Zatrudnienie wzrosło w porównaniu do czerwca o 0,2 proc., zaś w skali całego roku o 4,7 proc.

"Według analityków Ministerstwa Gospodarki świadczy to o wysokim zapotrzebowaniu na pracowników, które może utrzymać się w kolejnych miesiącach. (...) Eksperci MG przewidują, że zatrudnienie utrzyma się na aktualnym poziomie, a nawet będzie wzrastać dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej. Sytuacja ta związana jest także z wysokim popytem krajowym" - napisano w komentarzu MG.