Belgia zniosła tydzień temu obowiązek posiadania karty pracy w stosunku do pracowników wszystkich zawodów. Pracujący tam Polacy muszą zalegalizować swój pobyt.
Od 1 maja 2009 r. w stosunku do pracujących w Belgii Polaków nie są już wymagane karty pracy. Przestają też obowiązywać tzw. listy zawodów deficytowych. W dalszym ciągu Polacy, pracujący w tym kraju, muszą jednak legalizować swój pobyt.

Legalizacja pobytu

– Osoby nielegalnie pracujące na terenie Belgii mogą od 1 maja 2009 r. podpisywać z pracodawcą umowę o pracę i legalnie zgłosić swój pobyt – informuje Gommeer Dubois, pierwszy sekretarz ambasady Belgii w Polsce.
Dopełnienie obowiązku meldunkowego wiąże się nie tylko z możliwością legalnego pobytu w Belgii, ale także z prawem ubiegania się o tamtejsze zasiłki.
W przypadku osób, które wylegitymują się w urzędzie gminy umową o pracę na okres dłuższy niż trzy miesiące, zostanie im wystawiona tzw. elektroniczna karta E uprawniająca do pięcioletniego pobytu. Czas oczekiwania na kartę może potrwać nawet do pięciu miesięcy, a jej koszt wynosi 15 euro.
W przypadku osób aktywnie poszukujących pracy – są to zarówno osoby, które straciły pracę w Belgii i są zarejestrowane w urzędzie pracy, jak i nowi przybysze z Polski bez pracy – urząd gminy wystawia jedynie numer indentyfikacyjny przypominający polski PESEL i wydaje im tymczasową kartę pobytu (bijlage 19 – nl, annexe 19 – fr) uprawniającą do przebywania w Belgii nie dłużej niż trzy miesiące. Taką kartę należy odnawiać przed upływem jej terminu ważności.
– Przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenie socjalne należy pokazać dokument potwierdzający legalny pobyt na terenie Belgii. Osoby, które nie dopełnią obowiązku meldunkowego i nie przedstawią odpowiedniego zaświadczenia urzędnikom, muszą liczyć się z utrudnieniami, a nawet decyzja odmowną – informuje Aldona Kuczyńska-Naskręt z Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Belgii.

Zasiłek po dniu pracy

Z otwarciem rynku pracy zmieniają się też zasady przyznawania Polakom zasiłków dla bezrobotnych. Do tej pory mogły je otrzymać jedynie osoby, które mogły wylegitymować się co najmniej 12 miesiącami pracy na terenie Belgii, ważnym pozwoleniem na pracę (karta pracy B lub ew. C) i ważnym pozwoleniem na pobyt – dotyczyło to osób do 36 roku życia. Osoby powyżej tego wieku musiały wylegitymować się12 miesiącami pracy z kartą pracy B i okresem ubezpieczenia z poprzednich miesięcy z innego kraju europejskiego.
Od 1 maja wystarczy przepracować w Belgii jeden dzień i przedstawić w związku zawodowym lub w specjalnej kasie dla bezrobotnych zaświadczenia na druku unijnym (formularz E-301) o przepracowaniu odpowiednio 311 (do 36 roku życia), 467 (do 49 roku życia) i 623 (od 50 roku życia) dni na terenie jednego z państw UE.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Belgii uzależniona jest od stażu pracy, wieku pracownika i dochodów.
Od 1 stycznia 2009 r. średnia wysokość zasiłku wynosi 60 proc. ostatniego osiąganego wynagrodzenia (wyliczenie to nie dotyczy pracowników sezonowych). Od drugiego roku bezrobocia wysokość zasiłku zależy od sytuacji rodzinnej bezrobotnego.

Poszukiwani specjaliści

W Belgii aktualnie poszukiwani są przedstawiciele ponad 100 zawodów. Należą do nich m.in. opiekunki do dzieci, osób starszych i przewlekle chorych, pielęgniarki i lekarze, sprzątaczki, kucharze, ogrodnicy, inżynierowie i technicy IT, elektroniki i mechaniki oraz budownictwa, kadra menedżerska, kierowcy zawodowi, leśnicy, krawcowe, spawacze, architekci i księgowi.
– Polacy pracujący w tych zawodach, posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe i znający język mogą znaleźć pracę mimo wzrostu bezrobocia – ocenia Aldona Kuczyńska-Naskręt.
Zwraca uwagę, że wiele osób z Polski podejmowało się do tej pory pracy w Belgii za tzw. stawki minimalne, nie mając świadomości, że zostały wynegocjowane w układach zbiorowych dla poszczególnych branż jedynie dla pracowników niewykwalifikowanych, wykonujących najprostsze prace.
– Minimalna stawka godzinowa dla pracownika budowlanego wynosi obecnie 12,197 euro. Jest to jednak wynagrodzenie przewidziane raczej dla kogoś, który np. sprząta plac budowy, a nie tego, kto tynkuje, maluje, zakłada instalacje itd. – podaje przykład Aldona Kuczyńska-Naskręt.
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Informacje o meldunku:
Biuro ds. Pobytowych migrantów w Brukseli tel. 0032 2/2061599 lub lokalne biuro w Antwerpii: tel.: 03 2 92 93 94, fax: 03 2 92 93 99
WAŻNE ADRESY
Urząd pracy:
Flandria: VDAB – www.vdab.be
Bruksela: VDAB lub FOREM
Walonia: FOREM – www.leforem.be