Dzisiaj Sejm podejmie decyzję w sprawie uchwały Senatu z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wolnościowych w latach 1956–1983.

Senat zaproponował, aby rozszerzyć grupę uprawnionych do odszkodowania także o rodziny ofiar strajków i manifestacji w latach 1983–1989. Równocześnie senatorzy zaproponowali, aby rodziny ofiar miały dziesięć lat na składanie wniosków o przyznanie świadczenia. Senatorowie uznali, że dwuletni okres ubiegania się o taką pomoc jest zbyt krótki.

Ustawa zakłada, że rodziny ofiar otrzymają 50 tys. zł jednorazowego zadośćuczynienia. Kwota ta odpowiada wysokości rent specjalnych przyznanych przez premiera. Prawo do otrzymania takiego zadośćuczynienia będą mieć: małżonek, dzieci własne, przysposobione oraz rodzice.

Każdemu członkowi rodziny będzie przysługiwać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.