Około 400 tys. właścicieli gospodarstw rolnych oraz prywatnych lasów będzie mogło uczestniczyć w ponad 500 różnego rodzaju szkoleniach mających na celu zwiększenie dochodów polskiej wsi. Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zgodnie z nim o pomoc na prowadzenie takich kursów będą się mogły ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy dysponujące kadrą oraz bazą dydaktyczno-szkoleniową odpowiednią do prowadzenia takich kursów. Prawa do prowadzenia takich szkoleń nie mają jedynie Państwowe Gospodarstwa Leśne należące do Lasów Państwowych oraz jednostki doradztwa rolniczego.

Unijna pomoc będzie przeznaczona na bezpośrednie koszty szkoleń. Projekt rozporządzenia zalicza do nich m.in. nabór uczestników szkolenia, zakup artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych, opracowanie, powielanie i druk materiałów szkoleniowych. Ze środków unijnych w 100 proc. będą także m.in. finansowane wynagrodzenia kadry dydaktycznej oraz tłumaczenia tekstów niezbędnych do prowadzenia szkolenia. Natomiast w 15 proc. będą finansowane koszty najmu powierzchni biurowych, rachunki za energię elektryczną oraz rachunki telefoniczne.

O unijną pomoc będzie można się ubiegać w drodze konkursu. Minister rolnictwa i rozwoju wsi określi temat szkolenia oraz formę jego przeprowadzenia. Tematy kursów muszą być jednak zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największe szanse na unijną pomoc będą więc mieć te szkolenia, w czasie których rolnicy i właściciele lasów poznają nowe technologie, rozwiązania proekologiczne i unijne standardy jakości produkcji rolnej i leśnej. Podczas takich kursów rolnicy powinni poznać nowe kierunki produkcji rolnej zwiększające konkurencyjność gospodarstwa. Rolnicy powinni nauczyć się wykorzystywać komputery do usprawnienia zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym.

Płatnikiem unijnej pomocy będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.