Ministerstwo Zdrowia przesłało do konsultacji projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Dotyczy on uregulowania zasad i warunków wykonywania 23 takich zawodów.

Określa nie tylko niezbędne kwalifikacje zawodowe potrzebne do ich wykonywania, ale również dotychczas nieuregulowane zasady odpowiedzialności zawodowej.

Marek Rajkiewicz, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapii, podkreśla, że wprowadzenie nowych przepisów jest niezbędne. Masażyści, fizjoterapeuci czy logopedzi mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Zgodnie z rządową propozycją, z tytułu odpowiedzialności zawodowej na osobę wykonującą zawód medyczny może być nałożona kara upomnienia, nagany, zakazu wykonywania zawodu od trzech miesięcy do trzech lat. Podobnie, jak to jest w przypadku np. lekarzy, postępowanie będzie się odbywać na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Natomiast członków komisji odpowiedzialności zawodowej ma powoływać minister zdrowia spośród osób rekomendowanych przez stowarzyszenia zawodowe.

Projekt ustawy zawiera również przepisy karne dotyczące odpowiedzialności w przypadku wykonywania zawodu, mimo niespełniania warunków określonych w ustawie. Dotyczy to również firm zatrudniających takie osoby.

- Często to one zatrudniają osoby bez odpowiedniego wykształcenia - mówi Marek Rajkiewicz.

Pracownicy oraz pracodawcy będą mogli być ukarani karą grzywny w wysokości do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.