Współpraca obu stron obejmuje zarówno kojarzenie ofert pracy z kandydatami pochodzącymi z kręgu klubu absolwentów MBA Akademii Koźmińskiego, jak i doradztwo wraz ze szkoleniami w zakresie efektywnego szukania pracy i prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Na studiach MBA wciąż jeszcze większość studiujących stanowią mężczyźni, choć w ostatnich latach wzrasta odsetek kobiet.

– Dla menedżerów w spódnicy przygotowaliśmy cykl seminariów o kobietach aktywnych zawodowo, bądź poszukujących nowych wyzwań – informuje Małgorzata Oświata z Akademii Koźmińskiego.

Spotkania te to okazja do wymiany doświadczeń i skorzystania z porady ekspertów.

Globalna współpraca

Program Canadian Executive MBA przy SGH jest adresowany do kadry zarządczej średniego i wyższego szczebla.

– Studenci są osobami, które działają w świecie realnego biznesu od lat. Wspólne studia stwarzają im możliwości wymiany doświadczeń, np. osoba zajmująca się marketingiem chętnie korzysta z doświadczeń kolegi, informatyka, a finansista konsultuje strategię firmy z kolegą zajmującym się na co dzień strategią, niekoniecznie w dziedzinie finansów – mówi Maria Banasiewicz, specjalista programu CEMBA.

Na drugim roku studiów studenci Warsaw Executive MBA wraz ze słuchaczami trzech innych programów prowadzonych w Austrii, Chinach i rozpoczynają pracę w tzw. wirtualnych zespołach nad wspólnymi projektami biznesowymi. Współdziałanie trwa kilka miesięcy, po czym wszyscy uczestnicy spotykają się na sesji w Minnesocie.

– Jest to niezwykle cenione przez studentów doświadczenie działania w skali międzynarodowej – wskazuje Agnieszka Zydlewska.

W dobie globalizacji nawiązywanie relacji biznesowych musi mieć wymiar międzynarodowy.

– Absolwenci wiodących programów MBA w Polsce nie mają powodów, by obawiać się konkurencji na międzynarodowym rynku pracy. Są bowiem świetnie przygotowanymi specjalistami w zakresie zarządzania, którzy dysponują nie gorszą wiedzą od swoich zachodnich konkurentów – podkreśla prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu PW.

CZEGO SIĘ WYMAGA OD KANDYDATÓW

Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na studia MBA w renomowanych uczelniach:

● rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim,

● minimum dwuletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w biznesie,

● zdanie biznesowego egzaminu GMAT (Graduate Management Admission Test). Egzamin odbywa się po angielsku i składa się z części ogólnojęzykowej (verbal), rachunkowej (quantitative) i opisu analitycznego (analytical writing). Najczęściej zdaje się go w formie komputerowej CAT (Computer Adaptive Test).