Spowolnienie gospodarcze w Polsce, kryzys finansowy na rynkach światowych tworzą warunki, w jakich obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa.

– O sukcesie lub porażce firm w tych trudnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, decyduje bazujący na wiedzy i doświadczeniu zespół dyrektorów i menedżerów – ocenia dr Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która jest organizatorem imprezy.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji imprezy jest temat: Scenariusze sukcesu dla przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Nie zabraknie tematyki ogólnobiznesowej, poświęconej innowacjom i bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Sesje te będą mieć formę dyskusji grupowych, podczas których każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi doświadczeniami oraz pozyskać wiedzę dotyczącą tego, jak radzą sobie inni.

– Planujemy również organizację specjalnych sesji tematycznych dotyczących rozwiązywania bieżących problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, takich jak redukcje zatrudnienia czy zarządzanie kapitałem obrotowym. Ważnym elementem Kongresu będzie przedstawienie strategii rozwojowych firm, które pomimo kryzysu inwestują i rosną – zapowiada Piotr Buła.

Podobnie jak w poprzednich latach, wśród prelegentów znajdą się naukowcy z całego świata. Dla uczestników szczególnie przydatne mogą okazać się sesje poświęcone refleksji nad funkcjonowaniem klastrów oraz parków technologicznych, czy też funduszy Venture Capital oraz Private Equity.

– Ideą, która niezmiennie przyświeca organizatorom Kongresu, jest integracja środowiska MBA, stała wymiana wiedzy i doświadczeń – mówi Magdalena Petryniak, koordynatorka Kongresu.

Tradycyjnie Kongresowi będzie towarzyszyć aukcja charytatywna i turniej golfa organizowany na Polu Golfowym w Ochmanowie koło Krakowa.

Więcej: www.kongresMBA.pl