Na własną emeryturę w IKE będzie mógł oszczędzać każdy, kto ukończył 16 lat. Oznacza to, że wpłat będą mogli dokonywać nierezydenci, czyli osoby, które przebywają w Polsce krócej niż 183 dni. Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Został on wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Obecnie mogą wpłacać na IKE tylko osoby, które ukończyły 16 lat i mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Chodzi o kogoś, kto ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i tutaj posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Projekt wprowadza także dwie zmiany dotyczące częściowych zwrotów pieniędzy zgromadzonych na IKE. Według pierwszej odsetki od takich środków będą naliczane na dzień ich zwrotu. Druga stanowi, że częściowe zwroty będą dokonywane w formie pieniężnej. Nie będzie już więc wątpliwości, że takie zwroty są możliwe w sprzedanych papierach wartościowych, w których ulokowane zostały środki gromadzone na IKE.

Możliwość wypłat w ratach obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Wprowadziła je ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 220, poz. 1432). Oszczędzający może wypłacić część pieniędzy z konta i nie spowoduje to rozwiązywania umowy. Jednak od tej kwoty zapłaci podatek od dochodów kapitałowych. Dzięki temu rozwiązaniu ktoś będzie mógł np. spłacić kilka rat kredytu pieniędzmi z IKE.