Powiatowe Centrum Medyczne to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem powiatu, w ramach której funkcjonuje szpital w Wieruszowie (jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, choć świadczy usługi w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Wieruszowski szpital to duża placówka. Liczy pięć oddziałów – chorób wewnętrznych, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, dla przewlekle chorych. Działa izba przyjęć, 11 poradni (chirurgiczna, ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, diabetologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, zdrowia psychicznego, psychologiczna, rehabilitacyjna), a także pracownie USG, EKG, endoskopii, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, fizykoterapii, kinezyterapii, fizjoterapii. Tak duży podmiot to wysokie koszty i problem ze skutecznym ich zarządzaniem. Dlatego jedną z pierwszych decyzji, jakie podjęła dyrekcja nowego podmiotu, była wymiana oprogramowania wykorzystywanego w jednostce na takie, które będzie wspierało zarządzanie.

– Precyzyjna informacja o kosztach prowadzonej działalności jest fundamentem sprawnego zarządzania w każdej organizacji. Bez szczegółowej informacji o kosztach nie można prowadzić skutecznej reorganizacji – bez względu na to, czy dotyczy ona podmiotu komercyjnego, czy też usprawnienia zarządzania placówką medyczną – przypomina Ilona Mróz, zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych, główny księgowy, prokurent PCM.

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano nowych dostawców oprogramowania – firmy Medinet i Simple, których zadaniem było wdrożenie systemów informatycznych: SIMPLE.ERP i MediCom.

– SIMPLE.ERP to zintegrowany system informatyczny obejmujący tzw. część szarą (administracyjną), który w PCM w Wieruszowie został wdrożony w obszarach finansów-księgowości, majątku trwałego, obrotu towarowego i płac – mówi Adam Latocha, przedstawiciel spółki Simple z Dąbrowy Górniczej, która specjalizuje się we wdrażaniu systemów klasy ERP i CRM.

– MediCom to z kolei oprogramowanie kompleksowo obejmujące tzw. część białą (związaną z obsługą procedur medycznych). W szpitalu w Wieruszowie MediCom obejmuje obsługę przychodni i oddziałów, apteki, laboratorium i diagnostyki obrazowej, a także rozliczenia z NFZ (w tym tzw. gruper) – tłumaczy Marek Dynowski z Medinet.

Dodaje, że dzięki temu, iż systemy MediCom i SIMPLE.ERP bazują na tej samej platformie firmy Microsoft, możliwe było zintegrowanie obu aplikacji w jeden mechanizm. Co daje to w praktyce? Pozwala na wzajemne przekazywanie danych pomiędzy systemami, w szczególności tych dotyczących kosztów prowadzonej działalności.

– Pozwala to nie tylko śledzić koszty oddziałów, ale także koszty poszczególnych procedur medycznych, koszty leczenia konkretnego pacjenta czy też koszty działalności konkretnego lekarza – podkreśla Adam Latocha.