Narodowy Fundusz Zdrowia nadal odnotowuje spadek wpływów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. W marcu na kontach NFZ znalazło się o ponad 54 mln zł mniej niż zakładano w planie finansowym - dowiedziała się we wtorek PAP.

W lutym wpływy do Funduszu były niższe o 23 mln zł. Dalsze utrzymywanie się wzrostu gospodarczego na niskim poziomie może sprawić, że do NFZ będzie trafiać coraz mniej pieniędzy. Wpływy ze składki na ubezpieczenie zdrowotne są zależne od kondycji gospodarczej kraju, od liczby zatrudnionych i wysokości ich wynagrodzeń.

"Tak, jak przewidywaliśmy pod koniec ubiegłego roku, mamy do czynienia z trendem spadkowym. Jeżeli taka sytuacja będzie trwała, to Fundusz będzie musiał podjąć działania mające na celu zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych przynajmniej na poziomie, który jest obecnie. W tej chwili jesteśmy przygotowani na niższe wpływy niż zakładano. W tym roku możemy wykorzystywać pieniądze z nadwyżki, które wpłynęły na konta NFZ w 2008 r. Problemy pojawią się, jeżeli trend spadkowy będzie się nadal utrzymywał" - powiedziała PAP we wtorek rzeczniczka NFZ Edyta Grabowska-Woźniak.

"Obecnie nie może być mowy o podwyżce wyceny świadczeń medycznych zapisanej w kontraktach ze szpitalami. Będziemy z uwagą wydawać każdą złotówkę. NFZ na razie nie bierze pod uwagę zaciągania kredytów bankowych na pokrycie niedoboru wpływów ze składki. Kredyty to ostateczność" - dodała rzeczniczka Funduszu.

W ocenie eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich Roberta Mołdacha, obecna sytuacja gospodarcza nie doprowadzi do zachwiania stabilności finansowej NFZ. Ekspert przewiduje jednak, że może ona przyczynić się do ograniczenia dostępności świadczeń medycznych.

Mniejsze wpływy ze składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą sprawić, że Fundusz obniży wycenę świadczeń medycznych zapisaną w kontraktach ze szpitalami, które w wielu przypadkach obowiązuje do czerwca.

Wydatki na ochronę zdrowia wynoszą w Polsce 6,3 proc. PKB. W 2008 r. NFZ wydał na świadczenia 51 mld zł, z czego na lecznictwo szpitalne 21 mld zł. To o 10 mld zł więcej, niż w 2007 r. i dwa razy więcej, niż w chwili wprowadzenia systemu ubezpieczeniowego w służbie zdrowia - w 1999 r.

NFZ informował w grudniu, że w 2009 r. będzie zmuszony do zmniejszenia swego planu finansowego. Korekta mogłaby wynieść około miliarda złotych.

Zatwierdzony we wrześniu 2008 r. plan finansowy zakładał, że na kontach Funduszu w bieżącym roku znajdzie się około 54 mld zł.