Apolityczny czy polityczny

Utworzenie stanowiska sekretarza w gminie, powiecie i urzędzie marszałkowskim jest obligatoryjne. Mają oni pełnić funkcję odpowiadającą funkcji dyrektora generalnego w urzędach centralnych.

- W naszej gminie po zakończeniu poprzedniej kadencji nie miał kto wydać mi świadectwa pracy, a regionalna izba obrachunkowa wskazała, że świadectwo powinienem wystawić sobie sam - mówi Roman Olejarz.

Obecnie za tego rodzaju czynności odpowiedzialny jest sekretarz. Jednym z warunków, jakie musi spełnić osoba zajmująca to stanowisko, jest apolityczność.

- Nie rozumiem, dlaczego tylko sekretarz ma być apolityczny, a pozostali pracownicy mogą należeć do partii - podkreśla Zdzisław Kosakowski, sekretarz powiatu hrubieszowskiego (woj. lubuskie).

Wskazuje, że zakaz aktywności partyjnej powinien dotyczyć wszystkich urzędników.

- Nie wydaje się właściwe nakładanie na wszystkich pracowników samorządowych obowiązku apolityczności. Także w służbie cywilnej zakaz przynależności do partii dotyczy tylko jednej grupy pracowników, tzn. urzędników służby cywilnej - wskazuje Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Opóźnienia w zatrudnieniu

W małych gminach nie wszyscy wójtowie zdecydowali się na utworzenie stanowiska sekretarza. Nadal tę funkcję pełnią ich zastępcy.

- Nie ma przepisu wskazującego termin utworzenia stanowiska sekretarza - mówi Joachim Bargiel, wójt gminy Gierałtowice (woj. małopolskie).

Z kolei Krzysztof Kochan zauważa, że obsadzanie stanowisk zastępcy wójta i sekretarza w małych gminach jest nieuzasadnioną rozrzutnością. Jego zdaniem, jeżeli istnieje już stanowisko zastępcy wójta, to nie ma sensu go powielać.

Adam Leszkiewicz zwraca uwagę, że ustawa nie przewiduje co prawda sankcji za nieutworzenie stanowiska sekretarza, ale wynika z niej nakaz jego utworzenia. Dodaje, że jego niezrealizowanie może być podstawą postawienia zarzutu postępowania niezgodnego z przepisami.