Sąd opiekuńczy będzie mógł przyznać okresowe wynagrodzenie opiekunowi prawnemu, który sprawuje opiekę nad inną osobą. Wynagrodzenie może też być przyznane jednorazowo, ale otrzyma je dopiero w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Za każdym razem z takim wnioskiem musi wystąpić sam opiekun.

Taką możliwość wprowadziła ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 220, poz. 1431). Ma ona wejść w życie 13 czerwca. Dotyczy to osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunem prawnym nie jest najbliższa rodzina, np. wychowawca dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

To wynagrodzenie w pierwszej kolejności ma być pokrywane z dochodów lub majątku osoby, nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie będzie to możliwe, wynagrodzenie wypłaci jednostka pomocy społecznej. Za każdym razem bedzie je przyznawać sąd. Wyniesie ono miesięcznie maksymalnie 10 proc. przeciętnej pensji. W marcu wyniosła ona 3330,49 zł, co oznacza, że opiekun otrzyma 333 zł.

- To dobry pomysł, bo opiekunowie często ponoszą koszty związane ze sprawowaniem opieki także w kontaktach z sądem - mówi Danuta Bojarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.