Pomoc przy spłacie kredytów hipotecznych ma być udzielana bez względu na zamożność i dochody rodziny. Fundusz Pracy będzie przez rok spłacał kredyt osobie, która straciła zatrudnienie w okresie lipiec 2008 r. - grudzień 2010 r. Urzędy pracy obawiają się o sprawną realizację nowych zadań, które chce na nie nałożyć rząd.
Osoba, która straci pracę, będzie mogła otrzymać w tym roku ponad 1750 zł miesięcznie na spłatę kredytu hipotecznego i z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. W przyszłym roku kwota ta, z uwagi na planowaną podwyżkę zasiłku do 717 zł, wyniesie przez trzy miesiące nawet 1917 zł. Tak wynika z projektu ustawy zakładającego pomoc w spłacie kredytów osobom tracącym pracę, do którego dotarła GP. Pomoc ma być udzielana bez względu na dochody członków rodziny. Otrzymają ją więc także te osoby, których współmałżonek zarabia nawet kilkanaście tysięcy złotych.
- Projekt został już skierowany do konsultacji. Mam nadzieję, że uda się go uchwalić w szybkim tempie, aby ustawa zaczęła obowiązywać jeszcze w maju - mówi GP Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.