Przedsiębiorcy sami deklarują, od jakiej kwoty chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawa nie może być jednak niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składki ZUS w nowej wysokości obliczone od niej obowiązują od trzeciego miesiąca kwartału, przez kolejne trzy miesiące. A zatem wynagrodzenie z II kwartału, ogłoszone przez GUS, jest podstawą obliczania minimalnych obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w okresie wrzesień - listopad.

W II kwartale przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2644,34 zł (spadło o 64,80 zł). Za wrzesień, październik i listopad minimalna podstawa składek przedsiębiorców nie może więc być niższa niż 1586,60 zł.

Obowiązkowe składki wyniosą: emerytalna (19,52 proc.) - 309,70 zł, rentowa (od lipca 10 proc.) - 158,66 zł, wypadkowa (zakładając, że wynosi 1,80 proc.) - 28,56 zł. Obowiązkowa jest też składka na Fundusz Pracy (2,45 proc.) - 38,87 zł. Ogółem więc trzeba zapłacić miesięcznie 535,79 zł. Jeśli przedsiębiorca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (2,45 proc.), musi jeszcze doliczyć 38,87 zł.

Miesięczna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 6610,85 zł (250 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się od innej podstawy. Jest nią 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, łącznie z wypłatami nagród z zysku. Tak jak w ubezpieczeniach społecznych, składka zdrowotna w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca kwartału przez kolejne trzy miesiące. W II kwartale 2007 r. wynagrodzenie stanowiące podstawę składki zdrowotnej wyniosło 2812,61 zł (jest wyższe o 74,83 zł od poprzedniego). Przedsiębiorcy muszą więc zapłacić składkę na zdrowie od kwoty nie niższej niż 2109,46 zł. Wynosi ona 9 proc. (z czego 7,75 proc. finansowanych jest z zaliczki na podatek). A zatem we wrześniu, październiku i listopadzie składka ta wyniesie 189,85 zł. O 5,05 zł mniej niż w sierpniu.

Ogółem przedsiębiorca w najbliższych trzech miesiącach będzie płacił do ZUS (łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) 764,51 zł miesięcznie. To o 9,04 zł mniej niż obecnie.

Agnieszka Rosa

agnieszka.rosa@infor.pl