Jak poinformował w środę dyrektor ds. ekonomicznych ZMT Tomasz Olszówka, zwolnienia dotkną pracowników administracji oraz pośrednio związanych z produkcją. Według niego redukcja jest niezbędna, bo obecna struktura zatrudnienia w firmie jest nieprawidłowa - na jeden etat produkcyjny przypada 0,8 etatu pozaprodukcyjnego.

"Szacujemy, że do końca roku zostanie zlikwidowanych około 100 etatów. Nie wszyscy będą musieli odejść, ponieważ część osób otrzyma propozycję przejścia na stanowiska produkcyjne" - dodał Olszówka.

Olszówka: odchodzący pracownicy otrzymają odprawy

Pomoc w opracowaniu programu łagodzącego skutki redukcji zatrudnienia w Zakładach Mechanicznych obiecał prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.

Opracowany przez zarząd spółki program restrukturyzacyjny obejmuje wszystkie sfery działalności firmy: produktową, techniczno-technologiczną, organizacyjną oraz kadrową. Program został już przedstawiony do zaopiniowania radzie nadzorczej. Firma produkująca zarówno dla sektora cywilnego, jak i wojskowego, ma problemy w obu sferach działalności.

Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, wchodzące w skład grupy Bumar SA zatrudniają około 830 pracowników

Firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Strata netto za ubiegły rok wyniosła około 2,2 mln zł. Spółka ma 54 mln zł zadłużenia, z czego 45 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik ogólnego zadłużenia osiągnął 68 proc. kapitału spółki.