Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy negatywnie ocenił rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej. To dzięki niej w 2006 roku wynagrodzenie pracowników służby zdrowia wzrosło. OZZL nie zgadza się z zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia sposobem finansowania podwyżek od października tego roku. Resort proponuje, aby nadal Narodowy Fundusz Zdrowia osobno przekazywał pieniądze na finansowanie świadczeń zdrowotnych i na wzrost wynagrodzeń pracowników.
Zdaniem OZZL taki sposób przekazywania pieniędzy świadczeniodawcom wprowadza niesprawiedliwy podział placówek medycznych. Dzieli je na te, które korzystają z dwóch źródeł finansowania, i na te, które otrzymują zapłatę tylko za wykonane świadczenia. Lekarze proponują więc zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Projekt nowelizacji tej ustawy zakłada, że podwyżki zostają utrzymane również w 2008 roku i latach kolejnych.
Dominika Sikora