Pracownicy pozostający w firmie bacznie obserwują sposób, w jaki firma zwalnia ich kolegów. Jeśli robi to źle, tracą do niej zaufanie, obniża się ich morale, co w konsekwencji może bardzo negatywnie wpływać na motywację do pracy.
Pracodawcy zazwyczaj nie są wystarczająco przygotowani do przeprowadzania zwolnień, brakuje im praktycznej wiedzy z tego obszaru, traktują zwolnienia jak niewdzięczny obowiązek, który najchętniej delegują komuś innemu (np. działowi HR).
Zdarza się, że pracodawcy boją się zmierzyć z problemem, czują się winni i najczęściej chcą to mieć jak najszybciej za sobą. Decydują się przy tym jedynie na konieczne z punktu widzenia prawa działania: wręczenie pracownikom wypowiedzeń i wypłacenie należnych ich odpraw.
Tak zwalniany pracownik może czuć się zlekceważony i pokrzywdzony. Długo jeszcze po takim pożegnaniu wystawia byłemu pracodawcy złe świadectwo. Bywa nawet, że sprawa znajduje swój finał w sądzie pracy, co może mieć negatywny wymiar materialny, ale przede wszystkimi promocyjny. Pracownicy pozostający w firmie bacznie obserwują bowiem sposób, w jaki firma rozstaje się z ich kolegami. Jeśli robi to nieudolnie, tracą do niej zaufanie.

Wspomaganie pracownika

Nowocześnie zarządzane firmy, znając potencjalne koszty związane z nieumiejętnie przeprowadzonymi redukcjami zatrudnienia, wiedzą, że opłaca się zadbać o zwalnianego pracownika, nie tylko ze względu na udzielaną pomoc dla tych, którzy odchodzą, ale również, a może przede wszystkim, na podniesienie motywacji tych, którzy zostają.
Coraz częściej oprócz świadczeń wynikających z kodeksu pracy oferują one zwalnianym pracownikom pomoc, zapraszając do współpracy firmy outplacementowe. Outplacement (zwolnienie monitorowane) to praktyczne programy wsparcia prowadzone wewnętrznie, przez dział HR, lub specjalnie do tego celu wynajęte firmy konsultingowe. Ich zadaniem jest podniesienie skuteczności zwalnianych pracowników w procesie poszukiwania nowej pracy.
Jeśli outplacement nie jest prowadzony przez wewnętrznych specjalistów, ważny jest wybór konsultantów przeprowadzających outplacement. Nie powinien być on przypadkowy. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, czy są to praktycy, posiadający doświadczenie nie tylko w obszarze rekrutacji, ale i w obszarze biznesowym. Wtedy ich doradztwo nie tylko skupia się na przygotowaniu dobrego CV i listu motywacyjnego, ale też na bazie znajomości zakresu obowiązków, wiedzy i kompetencji pracownika, potrafią doradzić mu dodatkowe obszary poszukiwań nowego zatrudnienia.
Ważne jest także, żeby osoby prowadzące program, w swojej karierze z sukcesem przeprowadzały już podobne projekty. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia zespołu konsultantów o psychologa lub coacha (trenera), który w oparciu o profesjonalne testy i badania będzie potrafił ocenić mocne strony kandydata i bazując na nich wypracować najlepszy, indywidualnie dopasowany kierunek dalszego rozwoju.Zakres usług

Zadaniem programów outplacementowych jest ułatwienie jak najszybszej ponownej aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników, zmotywowanie ich do poszukiwania zatrudnienia lub znalezienia innej ścieżki zawodowej, która da szansę sukcesu.
Firmy outplacementowe starają się zaoferować zwalnianym pracownikom wędkę w postaci wzmacniania ich umiejętności i kompetencji w zakresie poszukiwania pracy, a nie gotową rybę w postaci znalezienia konkretnego zatrudnienia. Celem outplacementu jest przede wszystkim zmotywowanie pracownika do działania.
Co prawda możliwy jest również outplacement aktywny, gdzie obok przekazywania umiejętności pomocnych w poszukiwaniu pracy promuje się zwolnionych pracowników wśród potencjalnych pracodawców. Zwykle jednak pracodawcy decydują się na programy podstawowe, w trakcie których pracownik dowiaduje się, jak pisać CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak wyszukać źródła potencjalnych ofert pracy oraz uzyskuje informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy. W ramach programu pracownicy mogą odbywać dodatkowo, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą, różnego rodzaju treningi i szkolenia, które pomogą im się przekwalifikować lub uzupełnić brakujące kompetencje korzystne z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy.
Programy outplacementowe pomagają też zrozumieć i zastosować w praktyce przez osobę poszukującą pracy promarketingowe podejście do swojej osoby: jak pokazać się z najlepszej strony potencjalnemu pracodawcy, by upewnić go co do korzyści wynikających z zatrudnienia nas jako kandydata.
Dodatkowo pogramy mogą oferować także profesjonalne psychologiczne wsparcie, pozwalając oswoić normalny w tej sytuacji stres. Jest on często związany nie tylko z pogorszeniem się sytuacji materialnej zwalnianej osoby, ale także ze znacznym spadkiem jej samooceny.
Programy zwolnień monitorowanych przeprowadzane przez specjalistów są kosztem dla firmy - czasem trudnym do zaakceptowania w momencie optymalizacji kosztów, ale zrozumienie mechanizmu działania takich programów i wielostronnych korzyści, jakie płyną z ich wdrożenia, powoduje, że coraz więcej firm na polskim rynku z pełnym rozmysłem po nie sięga.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z OUTPLACEMENTU
● Pozytywnie wpływa na atmosferę w firmie w czasie często długotrwałego procesu restrukturyzacji.
● Pracodawca wysyła wyraźny sygnał do swoich pracowników: w tej firmie dba się o ludzi, nawet o tych, których się zwalnia, a rozstanie odbywa się w przyjaznych warunkach.
● Wyraźnie zmniejsza się niepokój wśród pozostałej załogi, działa uspokajająco, pacyfikuje potencjalne konflikty przez co buduje lojalność, zaangażowanie, motywuje do wydajnej pracy - a więc ma konkretny wymiar materialny.
● Pomaga uniknąć sporów i strajków, które mogłyby na długo odciągnąć załogę od efektywnej pracy i zdezorganizować sprawne funkcjonowanie firmy.
● Daje sygnał o zainteresowaniu kierownictwa firmy zwalnianymi pracownikami, dociera także na rynek pracy i dzięki temu firma zyskuje dobrą renomę jako pracodawca.
● Gdy po jakimś czasie znowu nastąpi okres dobrej koniunktury, firma nie musi martwić się o pozyskanie nowych pracowników. Ten aspekt jest szczególnie ważny w przypadku firm, które chcą do siebie przyciągnąć najlepszych ludzi i poszukują utalentowanych pracowników lub wysokiej klasy specjalistów.