Ubezpieczony w NFZ ma prawo zmienić lekarza rodzinnego dwa razy w roku. Następne zmiany są płatne.
Osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania, powinny pamiętać o wyborze lekarza rodzinnego. Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym celu trzeba złożyć specjalną deklarację, która jest dostępna w przychodni. Lekarz nie może odmówić pacjentowi zapisania, bo np. nie mieszka w dzielnicy, w której ma siedzibę (nie obowiązuje rejonizacja).
W ciągu roku kalendarzowego pacjent może zmienić lekarza rodzinnego dwa razy. Wtedy nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Dopiero trzecia zmiana wymaga zapłacenia 80 zł, ale też nie w każdym przypadku. Jeżeli jest to spowodowane np. zmianą miejsca zamieszkania czy np. zaprzestaniem udzielania świadczeń przez wybranego lekarza rodzinnego, pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
Wybierając lekarza rodzinnego, warto zorientować się, jakie dodatkowe usługi są przez niego wykonywane. Przede wszystkim nie wszyscy oferują domowe wizyty lekarskie. Poza tym należy zorientować się, czy dany lekarz uczestniczy w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych (np. chorób układu krążenia, chorób spowodowane paleniem). Są one finansowane przez NFZ. Nie wszyscy lekarze rodzinni zapewnią świadczenia zdrowotne po godzinie 18.00, w nocy, w weekendy czy święta. Jeżeli tego nie robią, to zlecają ich wykonanie innym świadczeniodawcom. W takiej sytuacji warto sprawdzić, gdzie mieści się placówka, w której w tych dniach pacjent może korzystać z usług lekarskich.
Nie bez znaczenia jest także wyposażenie placówki, w której pracuje wybrany lekarz, i to, czy np. są tam wykonywane podstawowe badania (np. krwi czy moczu).