W Wielkiej Brytanii było 1,67 mln osób bezrobotnych licząc od początku kwietnia do końca czerwca br., czyli o 60 tys. więcej, w porównaniu z poprzednim kwartałem - ogłosił w środę urząd statystyczny (ONS). Stopa bezrobocia wynosi 5,4 proc.

Liczba osób uprawnionych do pobierania zapomóg dla bezrobotnych wzrosła w lipcu o 20,1 tys. wobec wzrostu o 20 tys. po korekcie w czerwcu, sięgając 846,7 tys. osób. - wynika z danych ONS.

Lipiec był szóstym z rzędu miesiącem wzrostu liczby osób ubiegających się o zapomogę i największym miesięcznym skokiem tej kategorii bezrobotnych od grudnia 1992 r.

Według ekonomistów spowolnienie gospodarki wyraża się w gorszych danych z rynku pracy

Reklama

Najnowsze sondaże wskazują, że rośnie liczba pracodawców, którzy z powodu niesprzyjającej sytuacji rynkowej mają w planach zmniejszenie zatrudnienia.

Średnia płac w kwartale do końca czerwca w ujęciu rocznym wzrosła o 3,4 proc. wobec wzrostu o 3,8 proc. w analogicznym kwartale 2007 r.

Brytyjska gospodarka jest na krawędzi recesji - pierwszej od początku lat 90.