Liczba osób uprawnionych do pobierania zapomóg dla bezrobotnych wzrosła w lipcu o 20,1 tys. wobec wzrostu o 20 tys. po korekcie w czerwcu, sięgając 846,7 tys. osób. - wynika z danych ONS.

Lipiec był szóstym z rzędu miesiącem wzrostu liczby osób ubiegających się o zapomogę i największym miesięcznym skokiem tej kategorii bezrobotnych od grudnia 1992 r.

Według ekonomistów spowolnienie gospodarki wyraża się w gorszych danych z rynku pracy

Najnowsze sondaże wskazują, że rośnie liczba pracodawców, którzy z powodu niesprzyjającej sytuacji rynkowej mają w planach zmniejszenie zatrudnienia.

Średnia płac w kwartale do końca czerwca w ujęciu rocznym wzrosła o 3,4 proc. wobec wzrostu o 3,8 proc. w analogicznym kwartale 2007 r.

Brytyjska gospodarka jest na krawędzi recesji - pierwszej od początku lat 90.