Rząd przyjął projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli. Dzięki niemu w 2007 roku do najbardziej zadłużonych szpitali klinicznych trafiło 150 mln zł. Pozwoliło im to częściowo uregulować zaległości płatnicze.

Na pomoc dla zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2007-2008 zostało zarezerwowane 600 mln zł. W pierwszym półroczu tego roku 150 mln zł zostało już przekazane szpitalom klinicznym, drugie tyle trafi do 208 placówek ochrony zdrowia do końca tego roku. Zakłada się, że dzięki tym środkom budżet placówki zostanie zwiększony średnio o dodatkowe 720 tys. zł.

W celu lepszej oceny sytuacji szpitali zostały one podzielone na trzy grupy (A, B, C). Do pierwszej zostały zakwalifikowane te o stabilnej sytuacji finansowej, które już obecnie są przygotowane do przekształcenia w spółki. Do grupy B trafiły placówki o niskim wskaźniku zadłużenia, które wymagają jednak dokapitalizowania. W ostatniej znalazły się szpitale najbardziej zadłużone, które muszą wdrożyć programy naprawcze. Rząd liczy na to, że dzięki dodatkowym środkom powiększy liczbę szpitali z grupy A i B, a jednocześnie ograniczona zostanie liczba szpitali najbardziej zadłużonych. Ma to ułatwić realizację procesu restrukturyzacji i sprawi, że więcej szpitali przekształci się w spółki prawa handlowego, bez konieczności otrzymania zewnętrznej pomocy finansowej.