Hiszpania podzielona jest na 17 regionów, z których każdy ma względną autonomię. Narodowa służba zdrowia jest w znacznym stopniu scentralizowana, także w kwestii kompetencji zdrowotnych w siedmiu autonomicznych regionach.

W większości regionów wysokość środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną wynika z przewidywanych potrzeb. Czasami bierze się pod uwagę liczebność populacji w danym regionie. Dwa z nich mają zupełnie inny system finansowania - budżet tworzony z pobieranych w regionalnie podatków.

Opieka zdrowotna jest finansowana w 79 proc. ze środków publicznych. 21 proc. kosztów opłacanych jest przez pacjentów lub pochodzi z ubezpieczeń prywatnych. W Hiszpanii funkcjonuje system mieszany. Finansowany jest on ze składek(obowiązują wszystkich) z podatków i ubezpieczeń społecznych.

Co najmniej 9 proc. Hiszpanów posiada dodatkowe polisy na ubezpieczenie zdrowotne. System ten sanowi uzupełnienie powszechnego systemu lecznictwa. Prywatne firmy ubezpieczeniowe mają prawo ustalać ceny i wysokości składki na podstawie kalkulacji ryzyka dla każdego ubezpieczonego. 99 proc. obywateli Hiszpanii korzysta z ubezpieczenia społecznego, a 10 proc. z nich ma dodatkowo polisy prywatne.

Hiszpański system zdrowotny zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Za świadczenia szpitalne, badania specjalistyczne pacjent płaci już z prywatnych środków. Zwracane są natomiast koszty usług opieki położniczej z zakresu opieki medycznej w czasie ciąży, porodu i połogu, a także w przypadku wystąpienia powikłań.

Obywatele krajów UE mają prawo do leczenia na terenie Hiszpanii na takich samych zasadach jak jej mieszkańcy. Dotyczy to zarówno osób wybierających się do Hiszpanii na wakacje, do pracy, a także emerytów i rencistów oraz studentów. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z publicznego systemu lecznictwa jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego wystawiana przez NFZ. Świadczeniodawcy działający w publicznym systemie lecznictwa mają obowiązek jej honorowania. Takiego obowiązku nie mają natomiast prywatne placówki medyczne.