Pracownikom szkół wyższych, bez względu czy w danym miesiącu korzystali z urlopu czy pracowali, będzie przysługiwać stałe wynagrodzenie.
Uczelnie nie będą już odrębnie ustalać pracownikom części wynagrodzenia (wynikającej ze stałych składników pensji) za jeden dzień urlopu wypoczynkowego. Tak wynika z przygotowanego przez resort szkolnictwa wyższego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich. Stałe składniki wynagrodzenia wykładowców będą przysługiwały im w tej samej wysokości, bez względu na to, czy korzystali w danym miesiącu z urlopu.
Obecnie, jeśli nauczyciel wykorzysta choćby jeden dzień urlopu, uczelnie muszą wyliczać ich wynagrodzenie za ten czas dzieląc sumę stałych składników przysługujących w miesiącu wykorzystywania urlopu przez 30. Po zmianach nie będą musiały rozliczać wynagrodzenia (wynikającego ze stałych składników pensji) za poszczególne dni urlopu.
Resort szkolnictwa chce też wprowadzić trójstopniową skalę nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia organizacyjne. Od przyznanego stopnia zależeć będzie wysokość wyróżnienia. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.
Reklama
- Dzięki większemu zróżnicowaniu wysokości nagród nauczyciele akademiccy na pewno będą aktywniejsi. A dobra organizacja np. konferencji, sympozjów przyczyni się do poprawy jakości kształcenia - mówi Jan Madey, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.