W wyniku kontroli ZUS w I kwartale 2008 roku obniżono lub cofnięto osobom uznanym za zdolne do pracy wypłatę świadczenia chorobowego na kwotę 38,3 mln zł. Za zdolnych do pracy uznano 11,3 tys. ze 127,4 tys. kontrolowanych, czyli 8,9 proc. - poinformował ZUS w piątkowym komunikacie. Jak powiedział PAP rzecznik ZUS Mikołaj Skorupski, w roku ubiegłym było to 9,3 proc. W tym badaniu kontrolowano adekwatność długości zwolnienia do choroby.

Kontrolowano także wykorzystanie zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2008 r.

W wyniku tej kontroli pozbawiono prawa do zasiłku 1,3 tys. spośród 35,8 tys. skontrolowanych. Jak podaje ZUS, cofnięto zasiłki w łącznej kwocie 1,7 mln zł.

"Jeżeli np. okazuje się, że osoba, która jest na zwolnieniu, przebywa na wakacjach za granicą, to jest to niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia" - wyjaśnił Skorupski.

Skontrolowano też 14 tys. orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej. ZUS sprawdzał czy zaświadczenie nie jest wydawane na czas zbyt długi względem choroby. Liczba ograniczonych z powodu kontroli dni absencji wyniosła 56,1 tys. Kwota wstrzymanych zasiłków to 1,8 mln zł.

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest od podstawy, wynoszącej 100% przeciętnego wynagrodzenia danej osoby

W pierwszym półroczu obniżono wypłaty ZUS z tego tytułu o 31,2 mln zł.

W I półroczu ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę około 2,3 mld zł. Na taką samą kwotę wypłacili zasiłki pracodawcy. Zasiłek ze środków pracodawców jest płacony do 30 dni nieobecności w pracy z powodu choroby. ZUS płaci od 30 dnia takiej nieobecności.

W I kwartale br. zanotowano absencję chorobową ubezpieczonych na łączną liczbę 46,6 mln dni. Liczba zwolnień lekarskich w półroczu wynosi 8-9 mln.

ZUS ma prawo do obniżania o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, jeżeli płatnik nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu obniżono wypłaty zasiłków o 3,6 mln zł.