Ponad połowa firm transportowych, skontrolowanych w ubiegłym roku przez PIP, nierzetelnie prowadziła ewidencję czasu pracy. 48 proc. wprowadzało nieprawidłowe zapisy w regulaminach pracy. W rezultacie kierowcy często nie otrzymywali wynagrodzenia albo czasu wolnego za przepracowane godziny nadliczbowe.

- Kontrole wykazały, że niektórzy kierowcy pracowali nawet 850 godz. nadliczbowych w roku - mówi Roman Giedrojć, zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Kontrole ujawniły niewłaściwe korzystanie z tachografów, co uniemożliwiało wykazanie rzeczywistego czasu pracy kierowców. Pracodawcy bardzo często nie określali też systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy kierowców. Skracali również ich 11-godzinny dobowy odpoczynek (nawet o ponad 7 godz.), co jest szczególnie groźne ze względów bezpieczeństwa. Tylko w tym roku doszło do trzech wypadków polskich autokarów za granicą, w których zginęło siedem osób, a 77 zostało rannych.

- Firmy często nieświadomie łamią przepisy o czasie pracy, bo są one bardzo skomplikowane - wskazuje Witold Adamiak, właściciel firmy przewozowej Ava-trans z Gdańska.

Doprecyzowania tych regulacji domaga się PIP. Negatywnie ocenia zwłaszcza wprowadzenie do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.) przepisów, które zwalniają z obowiązku sporządzania harmonogramów czasu pracy tych pracodawców, którzy zatrudniają kierowców przewożących rzeczy. Ubiegłoroczne kontrole wykazały, że w praktyce uniemożliwia to ujawnienie takich nieprawidłowości, jak nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy lub brak rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zdaniem PIP ustawa ta nie określa też jednoznacznie, jaki charakter ma dyżur świadczony przez kierowców w trakcie przerw w prowadzeniu pojazdu (zwłaszcza jeśli kierowcy się wymieniają). Od precyzyjnego określenia tych przepisów zależy to, w jaki sposób rekompensowany będzie czas pozostawania w gotowości do pracy przez kierowców.

260 godzin nadliczbowych może przepracować kierowca w ciągu roku (416 godzin jeśli tak stanowi regulamin pracy)