W przyszłym roku płace nauczycieli wzrosną dwukrotnie po 5 proc., ale wymiar ich pensum może się zwiększyć o 20 proc.
Realne wynagrodzenie nauczycieli za godzinę pracy może być w 2009 roku niższe. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji Karty Nauczyciela, który trafił już do konsultacji społecznych, w styczniu i we wrześniu przyszłego roku ich wynagrodzenia mają wzrosnąć o 5 proc. Projekt upoważnia jednak samorządy do podwyższenia pensum nauczycieli o maksymalnie cztery godziny tygodniowo. Jeżeli samorządy skorzystają z nowego uprawnienia i zwiększą wymiar zajęć obowiązkowych prowadzonych przez nauczycieli o cztery godziny, pensum większości z nich zwiększy się o 20 proc. O tyle też musiałyby więc wzrosnąć w 2009 roku wynagrodzenia nauczycieli, aby stawka za godzinę ich pracy była taka sama jak w tym roku. Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, podkreśla jednak, że samorządy mogą podwyższać wynagrodzenia zasadnicze lub dodatek motywacyjny nauczycieli, którzy będą więcej pracowali.
- Zwiększenie pensum może być przyczyną zwolnień nauczycieli, bo będą musieli pracować więcej - podkreśla Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.