Realne wynagrodzenie nauczycieli za godzinę pracy może być w 2009 roku niższe. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji Karty Nauczyciela, który trafił już do konsultacji społecznych, w styczniu i we wrześniu przyszłego roku ich wynagrodzenia mają wzrosnąć o 5 proc. Projekt upoważnia jednak samorządy do podwyższenia pensum nauczycieli o maksymalnie cztery godziny tygodniowo. Jeżeli samorządy skorzystają z nowego uprawnienia i zwiększą wymiar zajęć obowiązkowych prowadzonych przez nauczycieli o cztery godziny, pensum większości z nich zwiększy się o 20 proc. O tyle też musiałyby więc wzrosnąć w 2009 roku wynagrodzenia nauczycieli, aby stawka za godzinę ich pracy była taka sama jak w tym roku. Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, podkreśla jednak, że samorządy mogą podwyższać wynagrodzenia zasadnicze lub dodatek motywacyjny nauczycieli, którzy będą więcej pracowali.

- Zwiększenie pensum może być przyczyną zwolnień nauczycieli, bo będą musieli pracować więcej - podkreśla Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

ZNP szacuje, że z tego powodu pracę może stracić nawet 100 tys. osób. Z opinią związku nie zgadza się jednak MEN.

- Obniżamy wiek szkolny, a więc zwiększy się liczba uczniów i zajęć - tłumaczy Krystyna Szumilas.

18 czerwca projekt zmian w Karcie Nauczyciela będzie tematem rozmów rządu ze związkowcami. Jeżeli obie strony nie dojdą do kompromisu, ZNP nie wyklucza podjęcia akcji protestacyjnej.