Polsko-amerykańska umowa zlikwiduje podwójne opodatkowanie - umożliwi opłacanie składek pracowników delegowanych do USA tylko w jednym państwie. Pozwoli także na sumowanie okresów składkowych przepracowanych w obu państwach, co będzie bardzo korzystne dla osób, które pracowały w obydwu państwach, ale zbyt krótko, by przyznano im świadczenia w którymś z nich.

Dzięki umowie osoby mieszkające w Polsce będą mogły otrzymywać świadczenia po swoich amerykańskich współmałżonkach, co dotychczas nie było możliwe. Skorzystają na tym przede wszystkim osoby owdowiałe i sieroty. Negocjacje w sprawie umowy trwały prawie trzy lata, głównie ze względu na różnice w ustawodawstwie polskim i amerykańskim.

Umowa polsko-kanadyjska również dotyczy świadczeń emerytalno-rentowych

Pozwoli na łączenie okresów ubezpieczenia przepracowanych w Polsce i w Kanadzie, transfer świadczeń osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiego państwa, zapewni też ochronę przed utratą praw przysługujących do świadczeń nabytych na terytorium drugiego państwa.

Według resortu pracy i polityki społecznej umowa ta ułatwi Polakom zamieszkałym w Kanadzie podejmowanie decyzji o powrocie do kraju, gdyż nie będą musieli się już obawiać utraty praw do świadczeń kanadyjskich.

Polacy skorzystają

Ministerstwo szacuje, że po wejściu w życie umowy z USA z jej postanowień skorzysta ok. 30 tys. Polaków, natomiast z Kanadą - ok. 40 tys. Umowy zostały podpisane 2 kwietnia 2008 roku.